Přesměrování ve zkratce

Přesměrování je způsob, jak převést návštěvníky i vyhledávače z jednoho URL na jiné. Hodí se to v případě, kdy přemístíte obsah na novou adresu, smažete stránky, změníte název domény nebo sloučíte weby.

Vždy, kdy je to možné, snažte se přesměrování vyhýbat. Pokud ho použít musíte, držte se následujících postupů:

 • Vyhýbejte se řetězovým přesměrováním: přesměrování by nikdy nemělo vést na další přesměrování.
 • Přesměrovávejte na správnou verzi webu: použijte správný protokol (http nebo https) a název domény (s www nebo bez). Nezapomeňte na závěrečné lomítko (pokud ho používáte).
 • U neaktivních kampaní používejte přesměrování 302.
 • U trvale odstraněného obsahu používejte přesměrování 301.

Co je to přesměrování?

Přesměrování je způsob, jak nasměrovat návštěvníky i vyhledávače na jiné URL, než jaké zadali.

Kdy používat přesměrování?

Když byl obsah přesunut na jiné URL.

Příklady použití přesměrování:

 • Pokud byl obsah přesunut na jiné URL;
 • Pokud byly stránky smazány;
 • Pokud došlo ke změně doménových jmen;
 • Pokud došlo ke sloučení webových stránek.

Proč používat přesměrování?

Při přesunutí obsahu z jednoho URL na jiné je třeba, aby toto nové URL bylo snadno nalezitelné jak pro návštěvníky, tak pro vyhledávače. Výsledkem je pak dobrá uživatelská zkušenost (nikdo přece nemá rád chybové kódy 404). Zároveň také pomůžete vyhledávačům nalézt toto nové URL.

Jaké existují typy přesměrování?

Přesměrování se dělí na přesměrování na straně serveru a na straně uživatele. Obou typů může být dosaženo různými způsoby. Při výběru konkrétního typu je třeba opatrnosti, špatná volba může totiž způsobit potíže při optimalizaci webu.

Přesměrování na straně serveru

Přesměrování na straně serveru je metoda, která využívá stavový kód HTTP. Když uživatel zadá URL, server vyhodnotí, kam má uživatele poslat.

Nejběžnější stavové kódy HTTP:

 • 301 Trvalé přesměrování (z hlediska SEO je to ve většině případů nejlepší volba)
 • 302 Nalezeno / Dočasné přesměrování
 • 303 Odpověď je dostupná na jiném URL
 • 307 Dočasné přesměrování
 • 308 Trvalé přesměrování

301 Trvalé přesměrování

Přesměrování 301 je obvykle nejlepší volbou. Používá se, pokud chcete oznámit, že byl obsah trvale přemístěn na jiné URL. Všeobecně platí, že přesměrování 301 přenáší zhruba 90 – 95% autority stránky ze starého URL na nové. Návštěvník nepozná rozdíl mezi přesměrováním 301 a 302, nicméně pro vyhledávače jsou to naprosto rozdílné signály.

Dejte si pozor na používání přesměrování 301, pokud přesměrování není trvalé. Když se pokusíte přesměrování 301 odstranit krátce poté, co jste ho nastavili, připravte se, že bude trvat několik týdnů až měsíců, než se přesměrované URL znovu vrátí do indexů vyhledávačů.

302 Nalezeno (HTTP 1.1) / Dočasné přesměrování (HTTP 1.0)

Přesměrování 302 signalizuje, že obsah byl dočasně přesměrován na jiné URL. Nepřenáší žádnou autoritu stránky z předchozího URL na nové, a proto se používá dost zřídka. Schopnost přenášet autoritu stránky má pouze přesměrování 301.

Kdy je vhodné použít přesměrování 302:

 • Pokud je URL dočasně přesměrováno na jiné URL.
 • Pokud máte mobilní verzi webových stránek a zároveň verzi pro počítače a chcete přesměrovat uživatele z jedné verze na druhou.

303 Odpověď je dostupná na jiném URL

Přesměrování 303 by mělo být použito pouze poté, co to uživatel vašeho webu odsouhlasil schválením formuláře. Při použití tlačítka zpět uživatel nebude moci opakovaně odsouhlasit formulář. Toto přesměrování by se nemělo používat v případě, že byl obsah webu přemístěn jinam.

307 Dočasné přesměrování

Přesměrování 307 v HTTP 1.1 je ekvivalentem přesměrování 302 v HTTP 1.0. Podobně jako při použití 302, přesměrování 307 by mělo být použito pouze tehdy, když byl obsah dočasně přesunut na jiné URL. Protože přesměrování 307 nepřenáší žádnou autoritu stránky, ve většině případů by se mělo použít spíše 301.

Stojí za zmínku, že typ HTTP metody použitý při zadání požadavku se nemění, když server odpovídá přesměrováním 307. Požadavek je v takovém případě učiněný z jiného zdroje, zatímco HTTP metoda zůstává stejná.

308 Trvalé přesměrování (pouze pro HTTP 2.0)

Přesměrování 308, dostupné pouze v HTTP 2.0, je trvalá verze přesměrování 307. Jak se dá očekávat, toto přesměrování přenáší autoritu stránky.

Přesměrování 308, podobně jako 307, zachovává původně použitou HTTP metodu.

Přesměrování na straně uživatele

Přesměrování na straně uživatele je metoda, při které se o přesměrování stará uživatelův prohlížeč. Tento typ přesměrování má několik nevýhod. Konkrétně:

 • Při tomto typu přesměrování vyhledávače nepřenáší autoritu z jedné stránky na druhou. Pokud chcete přenést autoritu stránky, použijte přesměrování 301.
 • Přesměrování na straně uživatele znemožnují použití tlačítka zpět: uživatelé budou posláni na totéž URL.
 • Ne všechny prohlížeče podporují všechna přesměrování na straně uživatele.

Z těchto důvodů doporučujeme tento typ přesměrování raději nepoužívat.

Meta tag refresh

Meta tag refresh dává pokyn prohlížeči, aby aktualizoval současnou stránku nebo načetl jiné URL. Příklad takového meta tagu:

<meta http-equiv=“refresh“ content=“0; url=http://samedomain.com/other-url“>

Přesměrování JavaScript

Přesměrování JavaScript dává pokyn prohlížeči, aby načetl jiné URL. Příklad takového přesměrování:

<script>location.href=’http://www.priklad.cz/‘;</script>

Jaké jsou osvědčené postupy pro přesměrování?

Když budete používat přesměrování, mějte tyto rady na paměti, abyste mohli poskytnout svým návštěvníkům tu nejlepší UX a neplýtvali zbytečně autoritou stránek.

Vyhněte se přesměrování, kdykoliv je to možné

Ano, čtete správně: vyhněte se přesměrování, kdykoliv je to možné. Zpomalují načítání stránek a plýtvají časem, který mají vyhledávače na prohledání vašeho webu.

Je ovšem naprosto v pořádku mít nastavena přesměrování 301 tak, aby webový server posílal URL podle vašich preferencí (týká se to například používání subdomény a koncového lomítka).

Škodí přesměrování vašemu SEO?

Přesměrování mohou mít negativní vliv na vaši SEO optimalizaci. Zkontrolujte svůj web kvůli nadměrnému množství přesměrování právě teď.

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).

Vyhněte se řetězovým přesměrováním

Pokud používáte přesměrování, mějte se na pozoru před jejich řetězením. Dochází k tomu, když je zadán požadavek na určité URL, které přesměrovává na nějaké jiné URL a to zase přesměrovává někam jinam. Protože se při přesměrování přenáší jen část autority stránky, zbytečným přesměrováváním tuto autoritu ztrácíte.

Přesměrovávejte na své oblíbené URL

Je třeba si zvolit jednu verzi URL vašich webových stránek a u té zůstat. Systematické používání jedné verze URL brání nežádoucím přesměrováním, které by způsobily ztrátu autority stránek. Níže píšeme o dvou důležitých tématech, která stojí za zamyšlení při tvorbě odkazů.

S www nebo bez www

Pokud chcete například používat subdoménu ‘www’, ujistěte se, že všechny požadavky URL bez subdomény ‘www’ budou přesměrovány pomocí 301 na verzi, která tuto subdoménu obsahuje. Je třeba mít na paměti, že pro vyhledávače jsou www.priklad.cz a priklad.cz dvě různé domény.

S lomítkem nebo bez lomítka

Zvolte si jednu verzi i pokud se jedná o koncové lomítko. Pro vyhledávače jsou www.priklad.cz/stranka-a a www.priklad.cz/stranka-a/ dvě rozdílná URL. Pokud obě vedou na tutéž stránku a není použito kanonické URL nebo meta name=”robots” content=”noindex”, budete mít problém s duplicitním obsahem. Pokud preferujete koncové lomítko, ujistěte se, že všechny požadavky na URL bez lomítka jsou přesměrovávány na verzi s lomítkem.

Získávejte odkazy na preferovanou verzi URL vašeho webu

Lidé budou odkazovat na vaše stránky, jak se jim zachce. Často to nebude v souladu s vaší preferovanou verzí URL. Mohou například odkazovat na vaši kontaktní stránku pomocí http://vasedomena.cz/kontakt, zatímco vaše URL je http://www.vasedomena.cz/kontakt/. Pokud jste správně nastavili svůj webový server, uživatelé se vždy dostanou na správnou verzi URL, ale ztratíte tak část autority kvůli přesměrování. Monitorujte své příchozí odkazy s nástrojem jako je Majestic a získejte přehled o odkazech vedoucích na nesprávné verze vašich URL.

Používejte přesměrování 302 pro URL neaktivních kampaní

Spousty webů používají speciální URL na podporu svých online a offline kampaní. Po skončení takové kampaně jsou tato URL obvykle přesměrována. Pokud je kampaň pouze neaktivní a v budoucnu se to má změnit, použijte přesměrování 302, abyste mohli URL této kampaně dostat zpět do indexů vyhledávačů, až to bude potřeba.

Používejte přesměrování 301 pro URL kampaní, která už se znovu nebudou používat

Pokud jste si naprosto jistí, že URL kampaně už se znovu nepoužije, je bezpečné použít přesměrování 301 vedoucí na nejvhodnější URL vašeho webu. Jestliže si nejste jistí, zvolte přesměrování 302, abyste mohli toto URL znovu použít. URL pak zůstane v indexech vyhledávačů a bude se moci znovu umísťovat ve výsledcích vyhledávání.

Protřiďte svá přesměrování

Mít tisíce nebo stovky tisíc přesměrování může (v závislosti na tom, jak jsou tato přesměrování nastavena) výrazně zpomalit vaše webové stránky. Kromě toho mohou stará přesměrování způsobit nepředvídatelné chování webu. Důležitá je jednoduchost, mějte na svém webu pouze minimum přesměrování. Pravidelně kontrolujte, která přesměrování jsou nezbytná a která byste mohli odstranit. Pouze URL s příchozími odkazy a/nebo dostatečným množstvím návštěvníků by měla být přesměrována. Taková URL můžete nalézt pomocí analýzy příchozích odkazů na stránky webu. K tomu slouží nástroje jako Majestic nebo Ahrefs. Můžete použít také údaje z vaší služby pro webové analýzy. Všechna přesměrovaná URL bez příchozích odkazů nebo dostatečného množství návštěvníků mohou být odstraněna.

Co je to IP kanonizace?

IP kanonizace je proces, při kterém se nastaví přesměrování IP adresy na název domény. Cílem je zabránit duplicitnímu obsahu.

Pokud je váš webový server nesprávně nastavený, může zobrazovat váš web přes svou IP adresu i přes přes jméno vaší domény. Když pomineme ne zrovna ideální uživatelskou zkušenost, web přístupný pro vyhledávače skrz vaši IP adresu i jméno domény má za následek duplicitní obsah. Tomu by se mělo předcházet. Dobrou zprávou je, že řešení tohoto problému je celkem jednoduché. Pokud používáte webový server Apache, můžete to vyřešit přidáním následujícího kódu do svého .htaccess souboru.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^123\.123\.123\.123
RewriteRule (.*) http://www.priklad.cz/$1 [R=301,L]

Poznámka: nahraďte 123\.123\.123\.123 IP adresou svého serveru a priklad.cz jménem své domény.

Nastavení přesměrování

Dříve musela být přesměrování URL nastavována na úrovni webového serveru. V současnosti nabízí většina systémů pro správu obsahu (CMS) alespoň základní podporu pro nastavování přesměrování URL.

Nastavování přesměrování URL v CMS má tu výhodu, že je přístupné i pro lidi bez znalostí systémové administrace nebo vývoje. Vybírá si to ovšem svou daň. Pokud se v CMS vyskytnou problémy, přesměrování budou ve většině případů pomalejší, protože CMS musí být opakovaně načten pro každé přesměrování zvlášť. Také se může stát, že úplně přestanou fungovat. Kromě toho přesměrování nastavená zároveň v CMS i na úrovní webového serveru nemusí vždy spolupracovat, což vede k dalším potížím.

Je tedy vhodné nastavit přesměrování URL na webovém serveru a CMS k tomuto účelu používat, jen když není zbytí.

Pro zjednodušení nastavování přesměrování používejte regulární výrazy

Regulární výrazy jsou jazyk používaný k vyhledávání v textu pomocí vzorů. Pokud hledáte v řetězci textu například číslice, můžete použít regex [0-9]. Další možností je použít regex pro vyhledání volitelných znaků. filename.html? najde jak filename.htm, tak filename.html.

Regulární výrazy jsou pro nastavování přesměrování velmi užitečné, protože vám ušetří nepříjemnosti s nastavováním přesměrování pro jednotlivá URL. Řekněme například, že máte následující strukturu URL:

 • /blog/kategorie-1/
 • /blog/kategorie-2/
 • /blog/kategorie-3/

Místo nastavování tří různých přesměrování, můžete použít následující regulární výraz pro všechny tyto podadresáře: /blog/(.*)/.

Nastavování přesměrování URL na webovém serveru Apache

Při používání webového serveru Apache je třeba použít RewriteEngine, který je součástí modrewrite modulu. Tento modul se v Apache obvykle načte automaticky. Pokud ne, ujistěte se, že máte jeho načítání nastaveno pomocí následujícího příkazu:

RewriteEngine On

Když je modul načtený, můžete nastavit přesměrování pomocí:

RedirectMatch 301 /blog/(.*)/ /novinky/$1/

To dá pokyn serveru Apache přesměrovat všechny podadresáře /blog/ na nové umístění v /novinky/.

Přesměrovávání kanonických názvů hostitele

Dalším běžným případem užití přesměrování URL je ten, který zajišťuje, aby URL zahrnovala ‘www’ část vašeho doménového jména. V takovém případě můžete nastavit přepisovací pravidlo, které běží pouze při splnění určité podmínky (pokud URL neobsahuje ‘www’ část doménového jména).

RewriteCond %{HTTP_HOST} *!^www*.priklad\.cz [NC]
RewriteRule (.*) http://www.priklad.org/$1 [L,R=301]

Toto přepisovací pravidlo přesměrovává všechna URL na verzi obsahující ‘www’, ale pouze v případě, kdy tato část chybí (přepisovací podmínka).

Přečtěte si také:
Digito: Jak na přesměrování nefunkčních URL přes 301 v .htaccess, když obsahují speciální znaky, tzv. Query String

Získejte zkušební verzi na 14 dní zdarma

Začněte během 20 vteřin

Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).
 • Platební karta není potřeba
 • Není třeba žádná instalace
 • Bez závazků