Autorita je v optimalizaci pro vyhledávače tématem, které bývá často špatně pochopeno. Částečně proto, že v SEO existují tři různé druhy autority:

  • Autorita domény
  • Autorita stránky
  • Autorita odkazu

Autorita domény

Co je to autorita domény?

Autorita domény do velké míry ovlivňuje, jak se web dokáže umísťovat ve výsledcích vyhledávání. Čím je autorita domény vyšší, tím lépe.

Zakládá se na třech faktorech, a sice: stáří a důvěra, popularita a velikost.

Stáří a důvěra

Domény, které spolehlivě fungují už dlouhá léta, si vysloužily své právo na umístění.

Kromě případu migrace webu, kdy je stará domény přesměrována pomocí 301 na novou, vyhledávače jen tak nenechají novou doménu získat místo mezi staršími a osvědčenými. Tyto domény si své místo musí nejdříve zasloužit. K tomu je potřeba jak čas, tak především péče. To znamená dobrý obsah a kvalitní zpětné odkazy.

Popularita

Popularitu webu určuje především množství zpětných odkazů, jejich kvalita a množství unikátních domén, které na web odkazují.

Velikost

Pokud mluvíme o velikosti webu, máme na mysli množství stránek, které web obsahuje. Čím více stránek má, tím lépe (za předpokladu, že mají kvalitní obsah). Nedoporučuje se mít mnoho stránek s minimem obsahu. To je pro vyhledávače výrazný signál, že se o svůj web nestaráte dobře.

Autorita vaší domény není sama zodpovědná za umístění vašeho webu

Měli byste vědět, že na úspěchu vašeho webu se podílí více faktorů než jen autorita domény. Jedním, který rozhodně stojí za zmínku, je relevance k danému tématu. Relevance domény závisí jak na obsahu, tak na vnějších odkazech.

Autorita stránky

Co je to autorita stránky?

Autorita stránky do velké míry ovlivňuje, jak se stránka dokáže umístit ve výsledcích vyhledávání. Stejně jako u autority domény i tady platí, že čím je autorita stránky vyšší, tím lépe.

Autoritu stránky ovlivňují 3 faktory, a sice:

  • Stáří
  • Hodnota získaná z odkazů
  • Poslední aktualizace

Stáří

Stránky, které spolehlivě fungují už dlouhá léta, si vysloužily své právo na umístění. Nové stránky si musí své místo nejdřív zasloužit, než se mohou začít umísťovat na konkurenční klíčová slova.

K tomu je potřeba jak čas, tak především péče. Zajistěte, aby byl obsah stránek dobrý a aby měly kvalitní zpětné odkazy.

Hodnota získaná z odkazů

Odkazy mají také určitou autoritu, jak si podrobně vysvětlíme v další části. Jak vnější, tak vnitřní odkazy přenášejí na stránku, na kterou vedou, část své autority, která pak výrazně ovlivňuje autoritu stránky.

Poslední aktualizace

Vyhledávače upřednostňují stránky, které jsou často aktualizovány. Pravidelně kontrolujte obsah svých nejdůležitějších stránek, jestli se na něm nedá něco aktualizovat.

Autorita stránky není sama zodpovědná za vaše umístění
Víc, než aby měla stránka velkou autoritu, potřebujete, aby se dobře umísťovala na určitá klíčová slova. Stránka musí tato klíčová slova obsahovat a musí k nim být relevantní. Také musí získávat relevantní zpětné odkazy.

Autorita odkazu

Co je to autorita odkazu?

Autorita odkazu znamená, jak velkou schopnost se umísťovat odkaz přenáší. Stejně jako u ostatních dvou typů autority, které tady popisujeme, i tady platí: čím větší je autorita odkazu, tím lépe.

Faktory ovlivňující velikost autority, kterou odkaz přenáší

Následující tři faktory ovlivňují velikost autority, kterou odkaz přenáší:

  • Atribut nofollow
  • Autorita stránky, na které se odkaz nachází
  • Množství ostatních odkazů na stránce, na které se odkaz nachází

Atribut nofollow

Atribut nofollow má za cíl sdělit vyhledávačům, že majitel webu, na kterém se odkaz nachází, nechce být nijak spojován se stránkou, na kterou odkazuje.

To způsobuje, že odkaz ztrácí část své autority.

Neznamená to ale, že je takový odkaz zbytečný. Spousty webů obsahují odkazy s tímto atributem. Je naprosto v pořádku je mít, protože jsou součástí přirozené struktury odkazů.

Autorita stránky, na které se odkaz nachází

Stránka, na které se odkaz nachází, výrazně ovlivňuje velikost jeho autority. Čím větší autoritu stránka má, tím více autority může přenést pomocí odkazů na jinou stránku.

Množství ostatních odkazů na stránce, na které se odkaz nachází

Každý odkaz, který stránka obsahuje, získává část její autority. Pokud je na stránce hodně odkazů, každý z nich získává pouze malou část její autority. Je dobré mít to na paměti při tvorbě odkazů, a to jak vnitřních, tak vnějších (“zpětných odkazů”).

Co dalšího odkazy přenáší?

U odkazu je kromě jeho autority důležitá také jeho kvalita a relevance.

Pokud chcete, aby vaše stránka byla relevantní k určitému tématu, snažte se získávat odkazy ze stránek se stejnou tematikou.

Jste připraveni vyzkoušet ContentKing?

Objevte, co se děje na vašem webu.
Vložte platnou doménu, prosím (www.priklad.cz).